menu11 menu12 menu13 menu14
menu21
menu31
menu41
menu51
menu61
menu71
menu81
 

S čím Vám mohu pomoci:

 • úzkostné a depresivní stavy
 • krizové životní situace
 • vztahové problémy (v rodině, v partnerství, v kolektivu)
 • traumatické zážitky (např. sexuální i psychické zneužívání, domácí násilí, šikana)
 • sebepoškozování
 • poruchy příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie)
 • psychosomatické a jiné obtíže (bolesti, nevolnosti, nespavost apod.)
 • problémy s chováním v rodině, ve škole
 • problémy spojené s dospíváním, výchovná problematika
 • psychosexuální problematika
 • poruchy osobnostního vývoje
empty2
dummy dummy dummy dummy dummy dummy dummy