menu11 menu12 menu13 menu14
menu21
menu31
menu41
menu51
menu61
menu71
menu81
 

Objednání:
K návštěvě je nutné se objednat předem, nejlépe telefonicky, vždy 5min před celou hodinou. V případě mé nepřítomnosti můžete poslat Váš dotaz na e-mailovou adresu: kulisek@psychiatr-psychoterapeut.cz.

První hodina slouží k orientaci ve Vašem problému a ke zvážení možných řešení. Dohodneme se na způsobu práce buď formou pravidelného setkávání v rámci psychoterapie (zpravidla 1x týdně) nebo na jednorázových konzultacích.

Úhrady:
Pro pojištěnce České průmyslové zdravotní pojišťovny (www.cpzp.cz) jsou služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Aktuálně platné podmínky pro změnu zdravotní pojišťovny jsou uvedeny webovém portálu České průmyslové ZP.

Pro klienty nesmluvních pojišťoven je cena za 50min konzultace dohodou.

Ordinační hodiny:
Pondělí  8-18 hod.
Úterý  16:30-19 hod.
Středa  8-17:30 hod.
Čtvrtek  8-18 hod.
Pátek  8-16 hod.

empty2
dummy dummy dummy dummy dummy dummy dummy